PostLuhr‎ > ‎

Christina

Christina (måste uttalas på Tüska) kommer presis som det låter ifrån Tyskland. Som utbytesstudent i sverige var hon med i Luhrarne och spelade på sitt negerben i hela två år. Utöver sitt tutande gjorde hon även bejublande framföranden utav "Itsi bitsi teene weene hono lulu strand bikini". Tyvärr så var hon tvungen att flytta tillbaka till sitt hemland och där avsluta sina studier inom metalurgi.