PostLuhr‎ > ‎

Dan


Dan har inte bara spelat i Luhrarne, utan även mussicerat på sitt negerben i Norrlands Muskpluton, och det i hela två omgångar. Detta gör att han mer än gärna får vara med i Luhrarne, där han även har arrangerat en del låtar under tidens gång. Några att nämna är Sing Sing Sing och Turdeland vilka fortfarande spelas flitigt. Som bilden visar spelar inte Dan bara klarinet utan också sax, vilket han har gjort av och till under de fem år som han varit med. Då tiden begav sig till 2001 hamnade Dan i Luleå för eftergymnasiala studier, där han valde Maskinteknik som ett självklart val. Fast det hela handlade nog mest om att få vara med i Luhrarne. 

Jag kan inte annat än beklaga, men tyvärr har även denna arma krarke fått ett jobb.