PostLuhr‎ > ‎

Hanna

Hanna har faktiskt flyttat hela 27.5 mil norrutöver för att inhämta adekvata kunskaper inom grus och gnejs. Och vilken tur vi har, för dessa kunskaper implementerad nu i att försöka göra plats för så många rondeller som möjligt i Luleå kommun. Visst blir det bra!!!

Precis som många andra är Hanna inte en musicerande person utan en dansande, se figur 1a. Under många år var Hanna en utav de som koreograferade Vihrvlarnes danser, och såg alla danser som lika bra.
Nu väntar vi bara på en rondell-Vihrvel i Happis-rondellen.