PostLuhr‎ > ‎

Maggis

Maggis, eller Maria som hon faktiskt egentligen heter, är ingen tutande eller bankande person. Däremot så dansar hon förträffligt till den ljuva musik som Luhrarne ger ifrån sig. 

Hon är alltså mer korrekt uttryckt en PostVihrvel.