Kontaktinformation


Följande personer ingår i Luhrarnes styhrelse år 2017, dessa kan du maila om du vill anlita oss för underhållning, vill spela med oss eller har andra frågor.
 Ordföhrande:   Oscar Felding
ordforande[at]luhrarne.com
 Vice ordföhrande:  Anoma Wallinder
viceordforande[at]luhrarne.com
 Kassör:
 Martin "Åmål" Svensson
kassor[at]luhrarne.com
 Sekreterare:  Hanna Larsson
sekreterare[at]luhrarne.com
 Intendent:  Oskar "Glenn" Winke
intendent[at]luhrarne.com
     
 Suppleant:  Viktor " Lillviktor" Berglund
suppleant1[at]luhrarne.com
 Suppleant:  Tobias "Kepsen" Tonvall
suppleant2[at]luhrarne.com


(Byt ut '[at]' mot @)

Om du är osäker på vem du ska maila till kan du maila till styhrelsen[at]luhrarne.com
Om du vill boka oss gör du det på boka[at]luhrarne.com

Övriga ansvarsposter
 Åmål:  Daniel "Musse" Nilsson
åmål[at]åmålmail.com